Учасники Програми «Базовий курс для тренерів у сфері навчання та освіти дорослих» отримали Сертифікати

Здатність навчатися впродовж життя – обов’язкова компетентність ХХІ століття.

Учасники Програми «Базовий курс для тренерів у сфері навчання та освіти дорослих (що ґрунтується на програмі Curriculum GlobALE)» отримали Сертифікати про завершення навчання та підвищення кваліфікації (грудень 2023 року).

Дана навчальна програма спрямована на посилення компетентностей тренерів центрів навчання та освіти дорослих в Україні, а також тренерів та викладачів інших провайдерів у сфері навчання та освіти дорослих.
За основу взята програма Curriculum globALE. Curriculum globALE – це модульна рамкова навчальна програма, яка ґрунтується на компетентнісному підході до навчання викладачів для дорослих по всьому світу. Рівень кваліфікації, який відповідає цим компетентностям, являє собою базовий рівень кваліфікації фахівців у сфері освіти дорослих.

Програма Curriculum globALE була розроблена спільно Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International), Німецьким інститутом освіти дорослих – Центром освіти протягом життя ім. Лейбніца (DIE), Міжнародною радою освіти дорослих (ICAE) та Інститутом освіти впродовж життя ЮНЕСКО (UIL).

В Україні програма реалізовувалась протягом 2018 – 2020 років за сприяння DVV International Ukraine та Громадської спілки “Українська асоціація освіти дорослих”

Детальніше про Curriculum globALE – на сторінці сайту ЮНЕСКО.

Основні завдання Curriculum globALE:

  • підвищення професіоналізму викладачів для дорослих шляхом надання загальних вихідних рамок;
  • надання підтримки провайдерам освітніх послуг для дорослих у розробці і реалізації програм підготовки тренерів;
  • сприяння обміну знаннями та встановленню взаєморозуміння між викладачами для дорослих в усьому світі.

Впродовж двох місяців вересня – жовтня 2023 року НПП Полтавського університету економіки і торгівлі #ПУЕТ викладачі, тренери, які працюють за різними проєктами ГО “Центр освіти дорослих Полтавщини” мали можливість пройти навчання за даною Програмою.

Прекрасним тренерам Олександрі Козорог та Юлії Тищенко вдалося створити неймовірну атмосферу продуктивного навчання.

За результатами навчання кожен учасник тренінгових сесій готував випускову роботу: розробляв та захищав Програму за фахом та обраною темою, визначав мету, завдання тренінгової програми для конкретної цільової аудиторіі, підтверджував доцільність використання конкретного навчального методу, демонстрував уміння застосовувати на практиці нові форми роботи. Застосування таксономії педагогічних цілей Блума, слугували маркером рівня якості отриманих знань та умінь.

Сертифікати про підвищення кваліфікації отримали 17 НПП ПУЕТ та ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини».

Підвищення кваліфікації стало можливим завдяки стратегії DVV International у розвитку підвищення спроможності Центрів освіти дорослих, які діють в Україні, зокрема на Полтавщині.

DVV International Вже п’ятий рік плідно співпрацює з @ГО Центр освіти дорослих Полтавщини та @Полтавський університет економіки і торгівлі. За цей час спільно вдалося реалізувати ряд успішних проєктів.

Якісна підготовка кваліфікованих кадрів у сфері навчання дорослих не тільки надасть свіжий імпульс в реалізації нових програм для дорослого населення, а й посилить єднання зусиль для Перемоги Украіни та повоєнного розвитку Полтавського регіону.

Програма реалізується за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва закордонних справ Німеччини

16/01