Тренінги для розвитку компетентностей із командної роботи

Командна робота

1. Фасилітація групових процесів. Досягнення консенсусу.
2. Фасилітація проектів: методи об’єднання команди у проектній
діяльності.
3. Корпоративна культура.
4. Робота в команді.
5. Лідерство. Особистісний і професійний вимір.
6. Громадянська активність сучасного громадянина.
7. Тайм менеджмент: мистецтво управління часом.
8. Ефективна взаємодія влади і громади міста.

10/12